01:15:06 ****11 690,000
01:14:56 ****77 4,310,000
01:14:20 ****11 2,160,000
01:05:02 ****11 4,620,000
09:55:12 ****li 21,710,000
12:19:03 ****s1 15,180,000
20:32:45 ****55 12,000,000
19:54:00 ****71 11,050,000

텔레그램ID : @Eddyyoon1974
[OBAMA CASINO] 스팸차단...
[OBAMA CASINO] 입출금 ...
[OBAMA CASINO] 회원입금...
[OBAMA CASINO] 불법베팅...
[OBAMA CASINO] 신규회원...
[OBAMA CASINO] 신규 오...
첫 입금인데 이벤트 쿠...
인사이드 베팅이 무엇...
이벤트나 쿠폰 설명 좀 ...
페이지오류 또는 팝업...
배팅&게임내역은 어디...